Stichting de Doelen Steunfonds ANBI

KvK-nummer 41132327 
RSIN 9861701 
statutaire zetel Rotterdam 
IBAN NL83TRIO0786670193 (Triodos Bank) 
contact 06 - 45 54 69 66 / steun@dedoelen.nl 
postadres Postbus 972, 3000 AZ Rotterdam 
bezoekadres Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam

bestuur Stichting de Doelen Steunfonds

Mevrouw Semiha Denktaş, voorzitter
De heer Timme Geerlof, penningmeester
De heer Frans van de Noort, secretaris
De heer Karel Peters

beloningsbeleid

Het bestuur van de Doelen Steunfonds ontvangt geen vergoeding. 

doelstelling

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: “Het financieel ondersteunen dan wel op andere wijze zorgen voor de instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het concert- en congresgebouw de Doelen te Rotterdam (“de Doelen”) en het bevorderen van de activiteiten in de Doelen zodat daardoor de lokale, nationale en internationale positie van de Doelen als concertgebouw wordt gewaarborgd en bevestigd, alsmede al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn”. Met deze doelstelling beoogt het Steunfonds het algemeen belang te dienen. 

beleidsplan

Stichting de Doelen Steunfonds werft voor de Doelen financiële giften in de vorm van eenmalige en structurele periodieke giften van particulieren, meerjarige sponsor- en partnerschappen met bedrijven en bedrijfsgiften en particuliere donaties ten behoeve van speciale projecten. Deze giften zullen de komende beleidsperiode (2021 – 2024) bestemd worden voor de ontwikkeling en uitvoering van bijzondere en innovatieve programmering, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw, talentontwikkelingsprojecten en de muzikale ontwikkeling van kinderen.