nalaten aan de Doelen

De Doelen ontvangt regelmatig nalatenschappen van personen die hier warme, waardevolle herinneringen hebben. Zij gunnen anderen dezelfde ervaring. Al zijn zij er zelf niet meer, ze willen met hun steun aan de Doelen iets blijvends en betekenisvols nalaten.

Er zijn twee manieren waarop je kunt nalaten aan de Doelen, via een erfstelling of legaat. We helpen je graag verder. Lees hieronder meer over de twee opties. Daarnaast leggen we in zes gemakkelijke stappen uit hoe nalaten in zijn werk gaat. 

contact 

Behoefte om met iemand in contact te komen over nalaten aan de Doelen? Neem dan contact op met Ciska van Beek via c.vanbeek@dedoelen.nl.

erfstelling en legaat

erfstelling

Erfstelling is de optie waarbij de Doelen een erfdeel ontvangt, ofwel een bepaald deel of percentage van de nalatenschap. De omvang van de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. Een erfdeel van een nalatenschap wordt alleen aanvaard wanneer de nalatenschap positief is en hier, voor de Doelen, geen negatieve voorwaarden aan verbonden zijn. In het testament wordt precies omschreven welk deel van de erfenis voor de Doelen bestemd is. 

legaat

Legaat houdt in dat een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) wordt nagelaten aan de Doelen. Over specifieke inboedelgoederen kan bij codicil worden beschikt. De Doelen wordt in het testament benoemd tot erfgenaam. Dit moet worden vastgelegd door een notaris. Wij kunnen je helpen met het vinden van een geschikte notaris.

Doordat de Doelen een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, is het fonds geen belasting verschuldigd over het nalatenschap. Daarom komt de erfenis volledig ten gunste van de Doelen. 

nalaten in 6 stappen

Nalaten gaat via een testament. En, om het jezelf makkelijk te maken kun je het onderstaande stappenplan volgen.

stap 1: erfgenaam of legataris?

Kies eerst of je de Doelen als (mede-)legataris of als (mede-)erfgenaam benoemt. Dit is afhankelijk van je eigen voorkeur.

stap 2: kies een executeur?

Hoewel het niet verplicht is, is het wel verstandig om een executeur in je testament te benoemen. Dit kan iemand uit je naaste omgeving zijn, maar ook de notaris of de Doelen. De executeur wikkelt je nalatenschap af. Vraag de executeur altijd vooraf of deze ook daadwerkelijk deze taken kan en wil uitvoeren.

stap 3: je wensen vastleggen

Laat altijd je wensen door een notaris vastleggen. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. Het opmaken van een testament kun je door de notaris laten doen of je doet het online zelf.

notaris 

Tijdens het eerste gesprek vertel je de notaris wat je wensen zijn. De notaris informeert je over de mogelijkheden en de kosten. De notaris maakt je testament op.

online 

Je kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris ook een online formulier invullen. Het ondertekenen hiervan doe je wel bij de notaris. Zie stap 5.

stap 4: ontwerptekst

Na de inventarisatie van je wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvang je samen met een toelichting per post of e-mail. Neem deze goed door. 

stap 5: ondertekenen

Maak een (vervolg)afspraak met je notaris om de tekst samen goed door te spreken. Je kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, onderteken je het testament. Als je het testament hebt getekend, krijg je een kopie. De notaris bewaart het origineel en registreert het testament bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na je overlijden. Je kan je testament op ieder gewenst moment door de notaris laten wijzigen. 

stap 6: informeer ons

Als u dat wil, kunt u ons laten weten dat u ons heeft opgenomen in uw testament. Dan kunnen we u bijvoorbeeld uitnodigen voor speciale evenementen.

fiscaal voordeel

Jouw schenking is, vanwege de culturele ANBI-status van de Doelen, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus geheel ten goede aan de missie van de Doelen. Benieuwd wat het fiscaal voordeel zou kunnen zijn? Bereken je voordeel op www.anbigift.nl

meer informatie

zie ook