De Doelen zoekt nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een relevant netwerk in het (Rotterdamse) bedrijfsleven

Over de Doelen:
De Doelen is al 50 jaar als concertgebouw, poppodium, festivallocatie, congresgebouw én Rijksmonument een bruisende hotspot in het hart van Rotterdam. In ons monumentale, karaktervolle gebouw vinden jaarlijks zo’n 1.000 evenementen plaats, met in totaal ruim 500.000 bezoeken. Wij realiseren jaarlijks een internationaal programma van concerten met o.a. klassieke muziek, cross-overs, pop en jazz.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Doelen telt momenteel 7 leden. De RvT is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Doelen en vervult ten opzichte van de directeur/bestuurder de werkgeversrol. De RvT vergadert 4 á 5 keer per jaar.

Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de directeur/bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de Doelen, o.a. de programmering, de organisatie van de concerten, congressen en evenementen en de daarmee samenhangende fondsenwerving enzovoorts.

Meer in het algemeen ziet de RvT erop toe dat directeur/bestuurder en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Doelen

De RvT als geheel beschikt over algemene en specifiek voor de Doelen als RCB (Rotterdamse Culturele Basis) instelling gewenste competenties zoals: kennis van de culturele sector, financiële deskundigheid, een breed netwerk in het bedrijfsleven, de overheid en ervaring met de besturing en inrichting van (non-)profit organisaties.

De Doelen en haar RvT, dragen de Code Culturele Diversiteit & Inclusie. De code geldt vanzelfsprekend ook voor de samenstelling, houding en gedrag van de RvT. Er wordt daarom gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en (migratie)achtergrond.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de RvT met ruime ervaring en een groot netwerk binnen de zakelijke dienstverlening/bedrijfsleven in Rotterdam.

Binnen de RvT zal de benoemde kandidaat zich als portefeuillehouder o.a. concentreren op De Doelen als gerenommeerd congrescentrum.

Tevens vragen wij een visie op de verbindende rol van kunst en cultuur binnen een context waarin sociaal-culturele en -economische tegenstellingen en segregatie een steeds grotere rol spelen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met een niet-westerse migratieachtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie.

Algemene kenmerken
Voor alle leden van de RvT geldt:
- zij onderschrijven de Governance Code Cultuur;
- zij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit & Inclusie;
- zij hebben een werk- en denkniveau dat voor hun specifieke competentie binnen de RvT vereist is;
- zij beschikken over een breed netwerk in cultuursector/kunstsector, het bedrijfsleven en/of de overheid of op het gebied van hun specifieke competentie;
- zij beschikken over in de praktijk opgedane ervaring met bestuurlijke (besluitvormings-) processen;
- zij hebben zicht op de culturele, maatschappelijke en bedrijfseconomische context waarbinnen de Doelen opereert.
- zij zijn betrokken en hebben binding met de stad Rotterdam

Persoonlijkheidskenmerken
Het functioneren van de RvT wordt bepaald door het persoonlijk gedrag van zijn leden. Zij beschikken over een aantal persoonlijkheidskenmerken, die passen bij de doelstellingen van de Doelen. Enthousiasme, creativiteit, ondernemerschap en slagvaardigheid richting de activiteiten van de Doelen zijn in dit verband sleutelbegrippen.

Selectieprocedure
Een commissie van de RvT zal een aantal gesprekken voeren met potentiële kandidaten, waarna twee kandidaten worden benoemd.

De benoemingsperiode is voor vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u tot en met zondag 12 januari 2020 sturen naar manager HRM van de Doelen, Brenda Cumaunang op b.cumaunang@dedoelen.nl. Ook voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact met haar opnemen via 06-43227881.