Podia moeten een
veilige plek zijn voor iedereen

Met zorg zien we dat er in onze huizen en op onze podia in toenemende mate sprake is van
incidenten die door polarisatie zijn ingegeven.

Iedereen, van makers tot medewerkers en publiek, moet veilig zijn binnen onze huizen en op
onze podia. Er is daarbij ook in deze door tegenstellingen gekenmerkte tijd geen plek voor
acties of intimidaties ingegeven door antisemitisme, xenofobie, genderdiscriminatie of iedere
andere uiting die strijdig is met onze grondwet.

Wij onderschrijven het statement van De Creatieve Coalitie waarin wordt benadrukt dat de
culturele sector een veilige haven moet zijn waar artistieke expressie wordt gevierd en
meningsverschillen op een respectvolle manier kunnen samenkomen.
Wij streven inclusiviteit na, zodat het wezen van onze huizen en onze culturele traditie intact
blijft; wij staan voor de vrije kunsten en het vrije woord.

We willen i.s.m. de Staatssecretaris van Cultuur en Media een veiligheidsprotocol vaststellen
zodat, mocht daar aanleiding voor zijn, podia een beroep kunnen doen op preventieve
veiligheidsmaatregelen van de overheid. Om een plek te blijven die open en toegankelijk is
voor iedereen.

De Doelen ondersteunt dit initiatief.