huisregels

 1. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd uw ID mee.
 2. Wanneer u zich niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van de Doelen te allen tijde het recht om u de toegang te ontzeggen.
 3. Volg de instructies van het personeel op, voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
 4. Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 5. Voor u en onze veiligheid maakt de Doelen gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die de Doelen bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 6. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet u meewerken.
 7. Wij kunnen het gebruik van de garderobe verplichten. Bij bijna al onze evenementen is gratis garderobe inbegrepen in de servicekosten van het ticket.
 8. Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen in de zaal.
 9. Blindengeleidenhonden zijn toegestaan in het pand, daarnaast zijn honden in de Doelen Studio welkom.
 10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door u in bewaring gegeven of de door u onbeheerd gelaten eigendommen.
 11. Het is in de Doelen verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken.
 12. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 13. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.
 14. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs worden de toegang geweigerd.
 15. Het is verboden in of om de Doelen goederen te verhandelen.
 16. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken.
 17. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
 18. Agressie, hinderlijk gedrag, ongewenste intimiteiten, racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook worden absoluut niet getolereerd.
 19. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.
 20. Wanneer u klachten hebt, van welke aard ook, kunt u die telefonisch of schriftelijk bij de Doelen Kassa melden.
 21. Voor promotieactiviteiten (flyers, posters, etc) moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 22. De Doelen volgt eventuele service beperkende maatregelen op, indien deze op last van de overheid worden opgelegd. Het kan derhalve zijn dat de Doelen, buiten haar wil om, beperkt wordt in de mogelijkheid tot verlenen van services aan bezoekers, waaronder bijvoorbeeld de voorziening van een pauzedrankje. In zulks geval is restitutie van de prijs van de desbetreffende service, welke initieel in de ticketprijs is verdisconteerd, helaas niet mogelijk.
 23. Het is niet toegestaan zonder toestemming professionele foto-, video- en audio opname apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera's. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto's, video's, of audio opgenomen in de Doelen door te verkopen aan derden.
 24. De Doelen kan beslissen u de toegang te weigeren, ook indien u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs, indien er sprake is van aanwijzingen die mogelijk zouden kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s van bezoekers, bespelers en / of medewerkers. Het is aan de Doelen om te bepalen of er sprake is van dergelijke mogelijke risico’s. Indien de toegang om deze reden wordt geweigerd en het toegangsbewijs om deze reden ongeldig wordt verklaard ontvangt de desbetreffende (en bij de Doelen bekende) kaartkoper het aankoopbedrag retour. De Doelen is in zulks geval niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgschades.
 25. De Doelen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de Doelen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden vragen wij u om tijdens het event met het Doelen personeel ter plekke te spreken.

Naast het bovenstaande zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD in de Doelen van toepassing.