huisregels

Hieronder lees je de huisregels van het concertgebouw de Doelen. Staat het antwoord er niet tussen? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen!

de regels

 1. Het tonen van legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door medewerkers, neem dus altijd je ID mee.
 2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, hebben de medewerkers van de Doelen te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.
 3. Volg de instructies van de medewerkers op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 4. Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 5. Voor jouw en onze veiligheid maakt de Doelen gebruik van beveiligingscamera's met mogelijkheid tot het maken van opnames. Iedereen die de Doelen bezoekt stemt toe met het maken van opnames. Deze opnames kunnen als bewijs gebruikt worden in het geval van onregelmatigheden. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond en/of worden overgedragen aan derden.
 6. Het kan zijn dat er preventief gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de waarborging van de algemene veiligheid. Aan een dergelijke controle dien je verplicht mee te werken.
 7. De Doelen kan het gebruik van de garderobe verplichten. Bij bijna al onze evenementen is gratis garderobe inbegrepen in de servicekosten van het ticket.
 8. Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen in de zaal.
 9. De Doelen is in basis niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan, de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 10. De Doelen wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief mogelijke inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,-. Voorwerpen (inclusief mogelijke inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Indien je gebruik maakt van de garderobe garandeer je dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan €150,-, danwel dat je je realiseert dat de Doelen niet aansprakelijk kan worden gesteld ter zake vermissing en/of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan €150,-.
 11. In geval van onomstotelijk bewezen aansprakelijkheid van de Doelen, is deze te allen tijde beperkt tot €150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/ of gevolgschade.
 12. Geleide- en/of assistentiehonden zijn toegestaan in het pand. Wij verzoeken je vriendelijk om ons vooraf op de hoogte te stellen, indien je een geleide- en/of assistentiehond wenst mee te nemen.
 13. Alleen in de Doelen Studio zijn alle overige honden te allen tijde welkom.
 14. Het is in de Doelen verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken (buiten).
 15. Het in bezit hebben van wapens en/of gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 16. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
 17. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of drugs wordt de toegang ontzegd.
 18. Het is verboden in of om de Doelen goederen en/of middelen te verhandelen.
 19. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 14 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 20. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank verstrekt.
 21. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 22. Voor het bezoeken van klassieke concerten hanteren wij een minimumleeftijd van 8 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 23. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar binnen of buiten te nemen.
 24. Agressie, hinderlijk gedrag, ongewenste intimiteiten, racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook worden absoluut niet getolereerd.
 25. Bij constatering van grove misstanden, overtredingen en/of misdrijven wordt altijd de politie ingeschakeld.
 26. Voor promotieactiviteiten (flyers, posters, etc.) moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 27. De Doelen volgt eventuele service-beperkende maatregelen op, indien deze op last van de overheid worden opgelegd. Het kan derhalve zijn dat de Doelen, buiten haar wil om, beperkt wordt in de mogelijkheid tot verlenen van services aan bezoekers, waaronder bijvoorbeeld de voorziening van een pauzedrankje of garderobe. In dit geval is restitutie van de prijs van de desbetreffende service, welke initieel in de ticketprijs is verdisconteerd, helaas niet mogelijk.
 28. Het is, zonder toestemming, in basis niet toegestaan audio-, foto- en/of video-opnames te maken.
 29. Het is, zonder toestemming, niet toegestaan professionele foto-, video- en audio-opname-apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera's.
 30. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto's, video's, of audio opgenomen in de Doelen door te verkopen aan derden.
 31. De Doelen kan beslissen jou de toegang te weigeren, ook indien je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs, indien er sprake is van aanwijzingen die mogelijk zouden kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s van bezoekers, bespelers, artiesten en/of medewerkers. Het is aan de Doelen om te bepalen of er sprake is van dergelijke mogelijke risico’s. Indien de toegang om deze reden wordt geweigerd en het toegangsbewijs om deze reden ongeldig wordt verklaard ontvangt de desbetreffende (en bij de Doelen bekende) kaartkoper het aankoopbedrag retour. De Doelen is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgschades.
 32. De Doelen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de Doelen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Indien je niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden vragen wij jou om dit tijdens het event met medewerkers van de Doelen ter plekke te bespreken.
 33. Tijdens sommige evenementen en/of concerten is er sprake van toezicht op, en extra schoonmaak van, de toiletgroepen. Betalen voor toiletgebruik is in dit geval nooit verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
 34. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, dien je binnen 3 werkdagen na het moment van ontstaan een mail te sturen naar contact@dedoelen.nl Daarna is het niet meer mogelijk om klachten in te dienen.

Naast het bovenstaande zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD in de Doelen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden met de huisregels, zijn de huisregels preferent van toepassing.