Bruckner 8 met Lahav Shani

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Van een gefluisterd geheim dat langzaam opbouwt tot een overweldigende extase - een apocalyptisch werk.

Bijna onhoorbaar maken schuchtere strijkersklanken zich los van de stilte: Bruckners Achtste begint als een gefluisterd geheim dat langzaam wordt ontsluierd. De tijd lijkt stil te staan als de symfonie bijna onmerkbaar opbouwt tot een overweldigende extase. Dat vraagt om een dirigent met een meesterlijke beheersing van lange spanningsbogen. Iemand als Lahav Shani, ‘volbloed bruckneriaan, aldus NRC, ‘groots, warmbloedig, zinderend.’

programma

Bruckner Achtste symfonie

credits

Lahav Shani dirigent