ANBI-gegevens

Stichting De Doelen Steunfonds heeft, net als Stichting Concert- en congresgebouw de Doelen, een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting.
Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Klik op particulieren of bedrijven voor de steunmogelijkheden en fiscale voordelen die Stichting De Doelen Steunfonds heeft.

De doelstelling van het De Doelen Steunfonds luidt:
Het werven van financiële bijdragen ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw en de programmering van de Doelen.

Stichting De Doelen Steunfonds

KvK-nummer: 41132327
RSIN: 009861701
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting De Doelen Steunfonds
Statutaire zetel: Rotterdam
IBANnummer: NL83TRIO0786670193 (Triodos Bank)
Contactpersoon: Lydia Harmsen (directeur), 010-2177907 / e-mail
Postadres: Postbus 972, 3000 AZ Rotterdam
Bezoekadres: Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
Website: www.dedoelen.nl/steunfonds
E-mail algemeen

Bestuur Stichting de Doelen Steunfonds

Mevrouw Marianne de Waard-Preller, voorzitter
Mevrouw Jeanette Baljeu
Mevrouw Catharina Bieringa-de Jong, secretaris
De heer Steven van Eijck
De heer Roland Teixiera
De heer Karel Peters
De heer Frans van de Noort
Mevrouw Rebecca Sigmond
De heer Timme Geerlof

Downloads

Beleidsplan 2017-2020

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018 

Bestuursverslag 2018