ANBI-gegevens

Stichting De Doelen Steunfonds heeft, net als Stichting Concert- en congresgebouw de Doelen, een Culturele ANBI-status. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger betekent de ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting De Doelen Steunfonds

KvK-nummer: 41132327
RSIN: 009861701
Statutaire zetel: Rotterdam
IBANnummer: NL83TRIO0786670193 (Triodos Bank)
Contactpersoon: Lydia Harmsen (directeur), 010-2177907 / e-mail
Postadres: Postbus 972, 3000 AZ Rotterdam
Bezoekadres: Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
Website: www.dedoelen.nl/steunfonds

downloads

Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018 
Bestuursverslag 2018