Online Lunchbreak met Merel Vercammen en Rembrandt Frerichs

Improvisatie in de klassieke muziek komt niet vaak voor. Violiste Merel Vercammen is al van jongs af aan gefascineerd door de vrijheid van improvisatie. Drie jaar lang bestudeerde ze deze vorm van muziek maken, om deze vervolgens toe te passen in haar eigen klassieke muziekpraktijk en in het album The Zoo. In interactie met een andere musicus – hier pianist Rembrandt Frerichs - laat ze zich inspireren door haar muzikale bagage, de ruimte en dieren. We zijn benieuwd wat deze lunchbreak oplevert! 

Improvisation and classical music seem like strange bedfellows. Ever since she was young, however, violinist Merel Vercammen has been fascinated by the sense of freedom that improvisation brings. She has studied this form of music-making for three years, to go on to apply it to her own classical music practice and to record the album The Zoo. Sharing the stage with another musician – pianist Rembrandt Frerichs, in this case – she lets her musical background, outer space and the animal kingdom inspire her. We’re curious to see what this lunch break will bring!

Merel Vercammen viool, componist | Rembrandt Frerichs piano, componist

programma | program

Anglerfish
Manatee
Eurasian Curlew
Saiga Antelope