duurzaamheid

 

De Doelen spant zich actief in om de milieubelasting als gevolg van zijn bedrijfsactiviteiten te beperken. Bij diverse verbouwingen zijn energiebesparende voorzieningen toegepast. Aandacht voor het milieu is een continue proces en behelst de gehele bedrijfsvoering. De Doelen neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om het milieu zeer serieus. 

download de MVO-verklaring

Green key 

Sinds oktober 2010 is de Doelen de trotse bezitter van de Gouden Green Key, hét internationale keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven. De Green Key is een effectief middel om milieuprestaties bij bedrijven te meten en staat garant voor de inzet van een organisatie om meer aan het milieu te doen dan wet- en regelgeving verlangt. 

Rotterdam Climate Initiative

De Doelen is medeondertekenaar van een tweetal convenanten die in Rotterdam zijn gesloten. Het convenant 'Groen Theater' en 'Duurzame Hotels en Congreslocaties Rotterdam'.

Deze convenanten zijn geïnitieerd door het bureau Rotterdam Climate Initiative. De deelnemers hebben zich hiermee verplicht om hun milieubelasting zoveel als mogelijk te beperken. Met het behalen van de Green Key geeft de Doelen invulling aan deze convenanten en levert hiermee een structurele bijdrage aan de verduurzaming van Rotterdam. 

7 Square Endeavour

De Doelen is een van de zeven partners van 7 Square Endeavour. Dit internationale samenwerkings- en verduurzamingsproject heeft als missie om steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast.

Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van dit project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Partners 7 Square Endeavour

Arcadis
Dura Vermeer
Eneco
Gemeente Rotterdam

Hoogheenraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rotterdamse Schouwburg
de Doelen