ANBI-gegevens

Stichting de Doelen Steunfonds heeft, net als Stichting Concert- en congresgebouw de Doelen, een Culturele ANBI-status. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger betekent de ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

fiscale voordelen

Benieuwd wat uw fiscaal voordeel zou kunnen zijn? Bereken uw voordeel op www.anbigift.nl. Voor de meest actuele informatie over de geefwet verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst. 

voordeel berekenen

formulier voor periodieke giften (ANBI)

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. Vul de formulieren voor overeenkomst van periodieke gift in en stuur het op naar ons adres.

download formulier voor een periodieke gift (.pdf)

Stichting de Doelen Steunfonds

KvK-nummer 41132327
RSIN 009861701
statutaire zetel Rotterdam
IBAN NL83TRIO0786670193 (Triodos Bank)
contact 010-2177907 / steun@dedoelen.nl
postadres Postbus 972, 3000 AZ Rotterdam
bezoekadres Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
website www.dedoelen.nl/steunfonds

downloads

Beleidsplan 2021-2024
Beleidsplan 2017-2020

Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Bestuursverslag 2019
Jaarrekening 2018 
Bestuursverslag 2018
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017

standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

meer informatie

cookies

We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.