Fiscale voordelen

Stichting de Doelen Steunfonds is een Culturele ANBI. Schenken aan een ANBI levert fiscale voordelen op voor particulieren en bedrijven. Hieronder leest u wat de fiscale voordelen precies inhouden voor de verschillende steunmogelijkheden die het Steunfonds van de Doelen biedt.

Benieuwd naar wat uw fiscaal voordeel kan zijn? Dat kan!
Bereken uw voordeel met de rekenmodule op www.anbigift.nl/dedoelen.

Periodieke schenking
(Gouden Cirkel, Patronen en Schutters)

Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u daardoor tot maximaal 52% van het gedoneerde bedrag terug. Tot en met 2018 geldt 25% extra aftrek bij giften aan een Culturele ANBI.
Als u als particulier begunstiger van de Doelen wordt, steunt u met een periodieke schenking van respectievelijk € 500, € 5.000 of € 25.000 per jaar gedurende tenminste vijf jaar het De Doelen Steunfonds. De fiscale voordelen van een periodieke schenking zijn dus van toepassing. Het Steunfonds is een Culturele ANBI . Hierdoor profiteert u als schenker tot en met 2018 van 125% aftrek. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een onderhandse akte van schenking. Dit kan met een overeenkomst voor een periodieke gift in geld.

Gewone gift (Donateur)

Een gewone gift kan bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige gift zijn die u als Donateur doet. Ook een gewone gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover deze in totaliteit jaarlijks meer bedraagt dan € 60 of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor de aftrekbaarheid van gewone giften een maximum van 10% van dat inkomen. Gewone giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de bankrekening. Ook voor de gewone gift geldt tot en met 2017 de 25% extra aftrek wanneer de begunstigde een Culturele ANBI is. Als Donateur van de Doelen komt u in aanmerking voor de fiscale voordelen die gelden voor een gewone gift. Overigens kunt u uw donaties ook voor vijf jaar vastleggen als periodieke schenking. Dan geldt er geen drempel of plafond, zoals bij de gewone gift.

Nalatenschap: Gift bij testament

Bij het opstellen van een testament kan worden gekozen tussen een erfstelling of legaat voor een culturele instelling. Erfstelling is de optie waarbij de culturele instelling een erfdeel ontvangt, ofwel een bepaald deel of percentage van de nalatenschap. De omvang van de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. Een culturele instelling zal een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is en hier, voor de instelling, geen negatieve voorwaarden aan verbonden zijn. In het testament wordt precies omschreven welk deel van de erfenis voor welke culturele instelling bestemd is. Een legaat houdt in dat een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) wordt nagelaten aan een instelling. Over specifieke inboedelgoederen kan bij codicil worden beschikt.
Een testament wordt opgesteld door een notaris. De erfgenaam of legataris betaalt geen erfbelasting. Wanneer u het De Doelen Steunfonds opneemt in uw testament, komt uw erfenis dus volledig ten gunste van de Doelen via het Steunfonds.

Bedrijf: donatie of sponsorbijdrage

Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000,-. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring. Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten.

Meer informatie? Belastingdienst

Voor de meest actuele informatie over de geefwet verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.