Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature
Omvang: 4 formele vergaderingen p/j, overige inzet in overleg

 

De Doelen is al 50 jaar als concertgebouw het centrale baken van de muziek in Rotterdam met een nationale en internationale uitstraling, en als congresgebouw dé ontmoetingsplaats in het hart van dynamisch Rotterdam. In het monumentale, karaktervolle gebouw vinden jaarlijks ruim 1.000 culturele, zakelijke en kennisgerichte evenementen plaats, met in totaal ruim 650.000 bezoeken.


De Raad van Toezicht van de Doelen houdt integraal toezicht op het beleid en beheer van het Bestuur en toetst het beleid en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden en streeft een evenwichtige spreiding van deskundigheid onder zijn leden na.


Binnen de Raad van Toezicht is een vacature voor een lid uit de creatieve industrie / online wereld. Wij nodigen kandidaten van het vrouwelijk geslacht en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uit om te reageren op deze advertentie.

 

Reageren

Uw reactie kunt u sturen naar: w.rynja@dedoelen.nl o.v.v. vacature RvT.

© De Doelen

powered by Peppered