De Doelen zoekt een voorzitter voor de Raad van Toezicht 

 

  
Over de Doelen  
De Doelen is al meer dan een halve eeuw toonaangevend in Rotterdam en ver daarbuiten. De Doelen heeft een helder toekomstperspectief, het is een levend instituut dat meer dan ooit de verbinding met de stad en haar bewoners wil leggen. Een ontmoetingsplaats voor alle Rotterdammers wil zijn. Van klassieke muziekliefhebber en cultuurminnaar tot popfanaat, van millennial tot boomer en iedereen daartussen in. Een multifunctioneel cultuurhuis, creatieve studio, People Palace of huiskamer waar cultuur en maatschappij samenkomen.  
 
Zowel in Programma, Publiek, Partners en Personeel streven wij naar een diversiteit die een juiste afspiegeling is van de wereld om ons heen. We sluiten niemand uit en stimuleren deelname en daarvoor doen we verregaande aanpassingen.   
 
Het is onze missie het internationale culturele en zakelijke hart te zijn voor alle Rotterdammers.  
  

De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht (RvT) van de Doelen telt momenteel 7 leden. De RvT houdt toezicht op de gang van zaken en het beleid van de directie. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversrol ten opzichte van de directeur/bestuurder. De RvT vergadert 4 à 5 keer per jaar.  
 
Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde jaarplan met begroting is de directeur/bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de Doelen, o.a. de toekomstvisie, de programmering, de organisatie van concerten, congressen en evenementen en de daarmee samenhangende fondsenwerving. Meer in het algemeen ziet de RvT erop toe dat de directeur/bestuurder en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Doelen.  
 
De RvT als geheel beschikt over algemene, en specifiek voor de Doelen als RCB (Rotterdamse Culturele Basis) instelling, gewenste competenties zoals: kennis van de culturele sector, congres en zakelijke markt, financiële deskundigheid, innovatiekracht, een breed netwerk in het bedrijfsleven, de overheid en de politiek en ervaring met de besturing en inrichting van non-profit organisaties.   
 
De Doelen en haar RvT onderschrijven de Code Culturele Diversiteit & Inclusie. De code geldt vanzelfsprekend ook voor de samenstelling, houding en gedrag van de RvT. Er wordt daarom gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en (migratie)achtergrond.  
  

Profiel   
Wij zijn op zoek naar een voorzitter voor de RvT. De voorzitter geeft leiding en sturing aan de RvT en is sparringpartner voor de directie en organisatie. We zoeken open-minded persoon, met de drive om de directie en het managementteam van de Doelen te inspireren in het huidige tijdsgewricht waarin de Doelen een cruciale verbindende rol kan en wil spelen.   
  

Kenmerken RvT 
Voor alle leden van de RvT geldt: 

 • zij onderschrijven de Governance Code Cultuur;  
 • zij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie; 
 • zij hebben een werk- en denkniveau dat voor hun specifieke competentie binnen de RvT vereist is;  
 • zij beschikken over een breed netwerk in cultuursector/kunstsector, het bedrijfsleven en/of de overheid of op het gebied van hun specifieke competentie;  
 • zij beschikken over in de praktijk opgedane ervaring met bestuurlijke (besluitvormings-) processen;  
 • zij hebben zicht op de culturele, maatschappelijke, politieke en bedrijfseconomische context waarbinnen de Doelen opereert; 
 • zij zijn betrokken en hebben binding met de stad Rotterdam;
 • zij zijn enthousiast, onderschrijven de doelstellingen van de Doelen en dragen die uit.  

 

Vereisten voorzitter RvT  

 • je hebt ervaring in de functie van toezichthouder;
 • je bent een innovatief denker en ondernemend;
 • je hebt een brede belangstelling voor kunst en cultuur;
 • je bent een verbinder, zowel binnen de RvT, de Doelen als extern;
 • je bent een toegankelijk en benaderbaar persoon;
 • je beschikt over een groot netwerk, ook binnen de (Rotterdamse) politiek.

 

Selectieprocedure  

De selectiecommissie bestaat uit leden van de RvT en directie van de Doelen. Er zal met de commissie een aantal gesprekken plaatsvinden. De RvT benoemt vervolgens de geselecteerde kandidaat. 
De benoemingsperiode is voor vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar.

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u tot en met 16 mei 2023 sturen naar manager HRM van de Doelen, Brenda Cumaunang via b.cumaunang@dedoelen.nl. Wanneer er inhoudelijke vragen zijn dan is zij te bereiken via 06-43227881.