coördinator financiële administratie

 

Over ons en waarom we op zoek zijn naar jou
De Doelen is aan het veranderen. Niet in de kern als concert- en congresgebouw, maar we gaan juist méér zijn dan dat; een plek waar iedere Rotterdammer of van buiten dagelijks wil zijn. Voor inspiratie, ontspanning, en ontwikkeling op het hoogste niveau. We zullen in dit nieuwe tijdsgewricht alle mogelijkheden exploreren om synergie te creëren met partners, zowel creatief als zakelijk.

We gaan van een meer faciliterend bedrijf naar een initiërend bedrijf met een grote sociale maatschappelijke betrokkenheid. Waar culturele en zakelijke partners elkaar kunnen vinden, maar waar het ook logisch is dat deze samen komen en elkaar versterken. Naast de concertzalen met hun programma’s denken we aan functies als een Studio voor media en hybride congressen, radio en tv opnames (voor eigen gebruik, onderwijs en lokale en nationale media), een opname studio voor bandjes en een sta-zaal voor pop, jazz & beyond. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 

Om dit te realiseren moeten we investeren in faciliteiten en in nieuw perspectief. 

Deze beweging vraagt om ondernemerschap, durf en bruggenbouwers. Maar ook een goed financieel management. We zijn daarom op zoek naar een coördinator financiële administratie die, passend en vooruitdenkend in deze ontwikkelingen, verantwoordelijkheid neemt voor een efficiënte opzet en inrichting van de processen en vanuit een innovatieve blik uitvoering kan geven aan vernieuwende bedrijfsprocessen in samenwerking met het team.

Dit is wat je gaat doen
In nauwe samenwerking met zowel de huidige coördinator Financiën en de Manager Financiën ga je je bezig houden met het coördineren van alle werkzaamheden van de financiële administratie. Daarnaast verzorgen jullie de interne informatievoorziening en externe verantwoordingen. Je werkt intensief samen aan de kwaliteit van de financiële administratie, de financiële sturingsinformatie, de processen en procedures en de interne beheersing.

Jouw focus

 • Je bent aanspreekpunt voor de planning van financiële en boekhoudkundige processen;
 • Je bent applicatiebeheerder en draagt zorg voor de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling met andere kernapplicaties voor de bedrijfsvoering;
  Je zorgt voor een adequate werkinstructie en coördineert de planning van de financiële processen;
 • Je draagt zorg voor de tussentijdse periode afsluitingen en de jaarafsluiting;
  Je verwerkt alle afdelingsbudgetten in een exploitatie begroting en voorziet gedurende het jaar in budgetrapportages en ander financiële sturingsinformatie op afdelings- en projectniveau;
 • Je beheert het activa register en bewaakt de liquiditeitsontwikkeling;
 • Je zorgt voor salarisverwerking in samenwerking met afdeling HRM;
 • Je verzorgt de aangiftes omzetbelasting en loonbelasting en pensioenaangifte;
 • Je ziet toe op naleving relevante financiële, fiscaal-juridisch en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving;
 • Je voorziet in alle financiële gegevens nodig voor de externe verantwoordings- en rapportage plicht van reguliere en incidentele subsidies;
 • Business control: je zorgt voor noodzakelijke interne controle werkzaamheden en afstemmingen in het kader van een adequate interne beheersing en risico management in overleg met Manager Financiën en andere applicatiebeheerders; 
 • Je houdt je bezig met procesbeschrijving omtrent AO/IC.

Jij hebt                       

 • Inlevingsvermogen, een open en onderzoekende instelling;
 • Een positief kritische grondhouding;
 • Financiële en bedrijfskundige expertise (HBO+);
 • Affiniteit met automatisering/ digitalisering en planning en reserveringssystemen;
 • Relevante arbeidsrechtelijke en fiscaal juridische kennis;
 • Verdiepte kennis op het gebied van Excel en business information tools;
 • Ervaring in de culturele sector, met subsidiecontroles en specifieke verslaggevingseisen is een pré.

Jij bent
Integer, betrouwbaar en oplossingsgericht. Jij bent een teamspeler, toont verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en het organisatiebelang. Leren, zelfontwikkeling en kennis delen zit in jouw aard. 

Wat je van ons kan verwachten

 • Enthousiaste collega’s die wachten op jouw komst;
 • Een ondernemende en veranderende muzikale omgeving waaraan je kan meebouwen;
 • Passende beloning volgens CAO Nederlandse Podia (schaal 7 of 8);
 • 8% vakantiegeld;
 • Eindejaaruitkering;
 • Een collectieve pensioenregeling (ABP).

Geïnteresseerd?
Stuur dan jouw C.V. en motivatie naar vacature@dedoelen.nl o.v.v. coördinator financiële administratie t.a.v. Sophie Zurhaar (HR adviseur). Vragen? Neem contact op via vacature@dedoelen.nl of bel 06-20973099.

De Doelen streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn, een afspiegeling van de stad Rotterdam en hoopt daarom op reacties vanuit verschillende achtergronden, genders en leeftijdscategorieën.