vacature bestuurslid

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor Stichting de Doelen Steunfonds 
 

De Doelen is al 54 jaar concertgebouw, poppodium, festivallocatie, congresgebouw én Rijksmonument, een bruisende hot spot in het hart van Rotterdam.  In ons karaktervolle gebouw vinden jaarlijks zo’n 1.000 evenementen plaats, met in totaal ruim 500.000 bezoeken. Als een van de drukstbezochte podia van het land realiseert de Doelen jaarlijks een internationaal programma van concerten met klassieke muziek, cross-overs, pop en jazz. Natuurlijk willen we dat graag zo houden en daarvoor is onder meer Stichting de Doelen Steunfonds in het leven geroepen dat in opdracht van de Doelen financiële bijdragen werft. Die financiële steun gaat onder meer naar vernieuwing van het gebouw, maar natuurlijk ook naar de programmering.   


Het bestuur van Stichting de Doelen Steunfonds zien wij als ware ambassadeurs, met hun deskundigheid, enthousiasme, liefde voor de stad en cultuur. De leden houden integraal toezicht op de activiteiten van het Steunfonds en toetsen de uitvoering en de ontwikkeling van het fondsenwervingsbeleid.  


Het Bestuur dat bestaat uit zeven leden is op zoek naar een nieuw lid. De Doelen streeft er naar een inclusieve organisatie te zijn en hoopt op reacties vanuit verschillende achtergronden. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met een niet-westerse migratieachtergrond. Omdat het nieuw te werven lid zich zal focussen op o.a. millennials in de stad Rotterdam, gaat de voorkeur uit naar een lid dat zich hiermee kan identificeren. 

Er wordt vier keer per jaar vergaderd, met overige inzet in overleg. De functie is onbezoldigd en de sluitingsdatum voor de vacature is 15 september 2020. 


Reactie graag naar: steun@dedoelen.nl  
o.v.v. vacature Bestuur Steunfonds 


  

cookies

We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren. meer informatie…

cookie instellingen