De Doelen verwelkomt twee nieuwe Raad van Toezicht leden

De Raad van Toezicht van Concert- en congresgebouw de Doelen is met ingang van seizoen 2021-2022 uitgebreid met twee nieuwe leden. Semiha Denktaş en Joke Boonstra zijn per 15 juli aangesteld en zijn een waardevolle toevoeging aan de huidige RvT.

diversiteit in aanbod

Semiha Denktaş is hoogleraar in de psychologie en de Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als echte Rotterdammer kent ze de Doelen als geen ander.  “Wat ik erg mooi vind, is de internationale programmering en de diversiteit in het aanbod. Ik wil mij inzetten om de Doelen te verbinden aan nieuwe netwerken in de stad zodat meer mensen gebruik gaan maken van het mooie aanbod.”

belangrijk voor de stad

Naast Semiha Denktaş neemt ook Joke Boonstra plaats in het bestuur. De moeder van twee pubers én lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC vindt het belang van de Doelen voor de stad evident. “Het is een inspirerende locatie voor de kunst en cultuursector en bezoekers van alle leeftijden, en tevens een prachtige plek voor congressen en bijeenkomsten.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Doelen houdt integraal toezicht op het beleid en beheer van de Raad van Bestuur en toetst het beleid en de uitvoering daarvan. De Raad bestaat inclusief zijn nieuwste aanwinsten Semiha en Joke uit 7 leden en streeft naar een evenwichtige spreiding van deskundigheid onder de leden. 

Semiha Denktaş (links), Joke Boonstra (rechts)