de Doelen en Rotterdamse cultuurinstellingen tekenen voor diversiteit

De instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) willen zich actief inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarom ondertekenen zij op Diversity Day, 5 oktober 2021, het Charter Diversiteit. De RCB bestaat uit: De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein.

De ondertekening van het handvest vindt plaats in het Maritiem Museum Rotterdam tijdens een middagprogramma, waarbij de instellingen hun plannen voor diversiteit en inclusie toelichten. Ook wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme is hierbij aanwezig. Na ondertekening gaat iedere partij aan de slag met een plan van aanpak. Met de ondertekening wil de RCB gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam.

Directeur Janneke Staarink van de Doelen: "De Doelen streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn, een afspiegeling van de stad Rotterdam. Daar zijn we al een tijd mee bezig, maar hoe mooi is deze stok achter de deur die we samen met alle RCB instellingen plaatsen."

Werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, wat deel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden met dit handvest gestimuleerd om een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of LHBTI+. Op dit moment hebben ruim 300 Nederlandse bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend.