cultuurnota advies van de RRKC

Op woensdag 17 juni presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) haar advies voor het cultuurplan 2021 – 2024. Daarvoor heeft de Doelen vorig jaar haar plannen ingeleverd rond verschillende maatschappelijke evenementen, klassieke muziek, pop, jazz en beyond. De plannen zijn beoordeeld door de commissie klassieke muziek.

De Doelen is blij met het positieve advies. We zetten alles op alles om na deze roerige tijden een bruisend podium te zijn in Rotterdam, zowel voor bezoekers als voor musici. Een podium voor internationaal toptalent, talent in opkomst, talent in ontwikkeling en vooral ook talent uit onze eigen stad. Samen met LantarenVenster, werken we aan een jazzprogramma waar de hele stad van kan genieten. Een samenwerking die door de RRKC positief wordt beoordeeld en daar zijn wij enorm blij mee.

Minder positief is de RRKC over wat we hebben geschreven over onze rol als onderdeel van de RCB, de Rotterdamse Culturele Basis, waarvoor we zelf onze sectoroverstijgende rolinvulling moesten schrijven. Als thuis van vele Rotterdamse instellingen en gezelschappen nemen we die rol zeer serieus. We pakken deze kritische noot dan ook op en beraden ons op een waardige invulling van de RCB rol.

Verder krijgen veel gevestigde culturele instellingen een kritische noot waar het gaat om de invulling van het begrip ‘inclusiviteit’. Die trekken wij ons persoonlijk zeer aan. We zullen snel grotere stappen moeten zetten op dit gebied. Wij werken sinds 2019 actief aan het verbeteren van alle p’s uit de code diversiteit en inclusie, namelijk personeel (diversiteit op de werkvloer binnen alle lagen), programma, partners en publiek.

“Met de komst van de nieuwe directeur is een cultuuromslag ingezet die onder andere moet leiden tot meer diversiteit op de werkvloer. De Raad kijkt uit naar de effecten hiervan. Het is belangrijk dat de organisatie verdere concrete stappen zet, wanneer het gaat om nieuw personeel en verder gaat dan het aannemen van stagiaires met een cultureel diverse achtergrond.” – uit het advies RRKC

De stelling dat de Doelen alleen diversiteit in haar trainees zoekt is onjuist. De afgelopen twee jaar zijn er al enorme stappen genomen. Tot aan vorig seizoen bestond het management voor 80% uit mannen. Het management (12 leden) kent door nieuw aannamebeleid sinds vorig seizoen (2018-2019) een 50-50 verdeling man en vrouw, waarvan twee nieuwe leden met een migratieachtergrond.

Tot begin vorig jaar (2018) waren medewerkers met een migratieachtergrond voornamelijk te vinden bij de publieksservicefuncties. Door focus en prioriteit op de Code Culturele Diversiteit & Inclusie zien we nu ook (culturele) diversiteit terug binnen het management team en de afdelingen Eventmanagement, Podiumtechniek, Marketing en Communicatie, Kassa en HRM. Daarnaast hebben we dit seizoen twee jonge vrouwelijke leden met een migratieachtergrond mogen verwelkomen binnen de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Steunfonds de Doelen.

Janneke Staarink: “We houden het niet bij beloftes en zijn bereid om op cruciale momenten proactief te zijn, ook als dat weerstand oplevert. Je kunt als sector niet wachten tot iedereen unaniem voor is, we moeten stappen blijven zetten.”

Specifiek voor de afdeling marketing is ervoor gekozen om bij stages voorrang te geven aan bi-culturele studenten, dit omdat er een gebrek aan instroom in de sector is en daarnaast omdat studenten met een migratieachtergrond structureel minder stages krijgen aangeboden en daardoor vaker vroegtijdig de studie verlaten. Als Rotterdamse instelling voelen wij ons verantwoordelijk voor de vele studenten die de stad rijk is en dragen we op deze manier bij aan eerlijke kansen op de arbeidsmarkt.

De Doelen telt - op het moment van indienen - 150 medewerkers (82 fte) waarvan 45% man en 55% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar. 21% van deze medewerkers heeft een migratieachtergrond, waarvan 43% niet westers en 57% westers. De Doelen vertegenwoordigt hiermee 24 verschillende nationaliteiten.

De eerste resultaten van een meer diverse Doelen zijn veelbelovend. Zo blijft het niet bij de p van personeel, maar zorgen geluiden van binnenuit voor een frisse blik op de programmering, partners, publiek, communicatie en onze maatschappelijke rol. We zijn ons ervan bewust dat inclusie een lange adem vereist, dat we continue moeten bijsturen en dat we er nog lang niet zijn. Daarom is het fijn dat we nu vanuit de kern kunnen toewerken naar een inclusief podium.

We houden jullie graag via onze nieuwsbrief en socials op de hoogte van ons proces daarin.

 

cookies

We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.