Belangrijk: Nieuwe Privacywetgeving

Op vrijdag 25 mei gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG van start. De Doelen vindt uw privacy belangrijk en informeert u graag over de manier waarop er wordt omgegaan met uw gegevens ten behoeve van de kaartverkoop en de informatievoorziening.Wij hebben dit gedocumenteerd in de nieuwe Privacyverklaring. Deze is te allen tijde te raadplegen via www.dedoelen.nl/privacy

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Kijk dan in onze Privacyverklaring of neem contact met ons op via privacy@dedoelen.nl.