visit us

Below you will find everything you need to know for your visit to concert hall de Doelen!

the organization

De Doelen Concert Hall

De Doelen has been an iconic concert hall, music venue, festival heart, conference building and party location for all Rotterdammers and beyond for more than half a century. In our programme, partners, staff and in our audience, we strive for diversity that is an accurate reflection of the world around us. De Doelen wants to connect with the city by presenting live music and facilitating meetings. Click on the button and read everything about the organization!

about us

opening hours and contact

opening hours

We are open to visitors and can be reached by telephone from Monday to Friday between 2 p.m. and 6 p.m. via 010 2171717. Except on public holidays.

 

ticket shop opening hours

We are open to visitors and can be reached by telephone from Monday to Friday between 2 p.m. and 6 p.m. via 010 2171717. Except on public holidays.

When we are unavailable, you can choose '2' at any time. We will call you back as soon as an employee is available.

Do you have a question about concerts by the Rotterdam Philharmonic Orchestra? Call 010 3225322.

 

opening hours of the Doelen Studio

Won, Tue, Wed 11:00 – 00:00
Thu, Fri, Sat 11:00 – 01:00 
Sunday closed

contact

tickets & service
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam
Tel: 010 2171717
tickets@dedoelen.nl

offices
Kruisstraat 2
3012 CT Rotterdam
Tel: 010 2171700

delivery address
attn. [contact person or department]
Kruisstraat 2
3012 CT Rotterdam

postal address
de Doelen
attn. [contact person or department]
P.O. Box 972
3000 AZ Rotterdam

billing address
de Doelen
attn. [contact person or department]
P.O. Box 972
3000 AZ Rotterdam
crediteuren@dedoelen.nl

 

concert visit

route and entrance

de Doelen is located in the heart of Rotterdam, a short walk from Rotterdam CS (400 meters), tram, metro and bus stops. There are several parking garages around the Doelen

entrance halls 

Main Hall: Schouwburgplein 50 
Jurrian Hall: Kruisplein 30 
Willem Burger Hall: Kruisplein 40 < br>Eduard Flipse Room: Karel Doormanstraat 223 

public transport and parking

 

ticket sales

You can order tickets via the website. Would you prefer direct contact with one of our employees? Then come by or call Tickets & Service.  

To buy tickets online, you must create a personal account. You can pay for the tickets with a Visa or Mastercard credit card or iDeal.  
No need to print e-ticket - show the ticket on a smartphone upon entry. 

more information 

 
on arrival

For concerts we ask everyone to keep their tickets at hand. 

break drink

At many concerts a drink (coffee, tea, soft drinks, beer or wine) is included in the ticket. This arrangement does not apply to concerts by external organizers such as Hanson's Sunday morning concerts. If a drink is included, this will be stated on the ticket.  

toilets

There are toilets on every floor of the Doelen. The toilets on the 2nd floor can also be reached by elevator.  

wardrobe

The cloakrooms of all rooms are located on the first floor. 

elevator

There are 3 public elevators in the building. These are accessible for wheelchairs.

earplugs

Are you bothered by the noise in the halls? Then ask one of our public employees for earplugs.

assistance dogs

If you are dependent on an official assistance dog, this is very welcome. Would you like to inform us in advance that you are visiting a concert with an assistance dog?

wheelchair accessibility

All rooms at De Doelen are accessible to wheelchair and walker users. There are sufficient wheelchair spaces in each room. Wheelchairs are available for those who have difficulty walking. Please indicate when ordering if you would like to borrow a wheelchair. You can reach the hall with a walker. During the concert, the walker will be placed in the hallway by an audience member. 

Do you want to order tickets for a wheelchair space? Please contact us at tickets@dedoelen.nl.

accessibility of halls

Our rooms are located on the first, second and third floors. Each floor is accessible by elevator. Access to the Main Hall, Jurriaanse Zaal and Eduard Flipse Hall with wheelchair and walker is possible via the second floor. The Willem Burger Hall is accessible from the main entrance. 

De Doelen is accessible to everyone. Are you looking for more information or do you have other questions? Then click on the button below for more information or contact us. 

more information about accessibility

in and around the Doelen

hotel overnight stays

You will find a number of tips on this page to complete your evening with a dinner and/or overnight stay. At the bottom of the food and drinks page under 'nearby' you will find more information about hotel accommodations around the Doelen.

Click on the button!

around de Doelen

room map

The number of available seats and the division into ranks may differ per concert. If you order tickets for a seated concert online, you will always see the correct venue map when you choose a seat when ordering.

to the hall plans

food and drinks

Enjoy a cocktail in the Doelen Studio or a small snack at our neighbors De Stadsbrasserie. Discover here what there is to experience, in the Doelen and around our programming.

discover more

huisregels en veelgestelde vragen

hier lees je de huisregels van het concertgebouw de Doelen
 1. Het tonen van legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door medewerkers, neem dus altijd je ID mee.
 2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, hebben de medewerkers van de Doelen te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.
 3. Volg de instructies van de medewerkers op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 4. Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 5. Voor jouw en onze veiligheid maakt de Doelen gebruik van beveiligingscamera's met mogelijkheid tot het maken van opnames. Iedereen die de Doelen bezoekt stemt toe met het maken van opnames. Deze opnames kunnen als bewijs gebruikt worden in het geval van onregelmatigheden. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond en/of worden overgedragen aan derden.
 6. Het kan zijn dat er preventief gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de waarborging van de algemene veiligheid. Aan een dergelijke controle dien je verplicht mee te werken.
 7. De Doelen kan het gebruik van de garderobe verplichten. Bij bijna al onze evenementen is gratis garderobe inbegrepen in de servicekosten van het ticket.
 8. Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen in de zaal.
 9. De Doelen is in basis niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan, de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 10. De Doelen wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief mogelijke inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,-. Voorwerpen (inclusief mogelijke inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Indien je gebruik maakt van de garderobe garandeer je dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan €150,-, danwel dat je je realiseert dat de Doelen niet aansprakelijk kan worden gesteld ter zake vermissing en/of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan €150,-.
 11. In geval van onomstotelijk bewezen aansprakelijkheid van de Doelen, is deze te allen tijde beperkt tot €150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/ of gevolgschade.
 12. Geleide- en/of assistentiehonden zijn toegestaan in het pand. Wij verzoeken je vriendelijk om ons vooraf op de hoogte te stellen, indien je een geleide- en/of assistentiehond wenst mee te nemen.
 13. Alleen in de Doelen Studio zijn alle overige honden te allen tijde welkom.
 14. Het is in de Doelen verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken (buiten).
 15. Het in bezit hebben van wapens en/of gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 16. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
 17. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of drugs wordt de toegang ontzegd.
 18. Het is verboden in of om de Doelen goederen en/of middelen te verhandelen.
 19. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 14 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 20. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank verstrekt.
 21. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 22. Voor het bezoeken van klassieke concerten voor het bezoeken van klassieke concerten hanteren wij een minimumleeftijd van 8 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 23. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar binnen of buiten te nemen.
 24. Agressie, hinderlijk gedrag, ongewenste intimiteiten, racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook worden absoluut niet getolereerd.
 25. Bij constatering van grove misstanden, overtredingen en/of misdrijven wordt altijd de politie ingeschakeld.
 26. Voor promotieactiviteiten (flyers, posters, etc.) moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 27. De Doelen volgt eventuele service-beperkende maatregelen op, indien deze op last van de overheid worden opgelegd. Het kan derhalve zijn dat de Doelen, buiten haar wil om, beperkt wordt in de mogelijkheid tot verlenen van services aan bezoekers, waaronder bijvoorbeeld de voorziening van een pauzedrankje of garderobe. In dit geval is restitutie van de prijs van de desbetreffende service, welke initieel in de ticketprijs is verdisconteerd, helaas niet mogelijk.
 28. Het is, zonder toestemming, in basis niet toegestaan audio-, foto- en/of video-opnames te maken.
 29. Het is, zonder toestemming, niet toegestaan professionele foto-, video- en audio-opname-apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera's.
 30. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto's, video's, of audio opgenomen in de Doelen door te verkopen aan derden.
 31. De Doelen kan beslissen jou de toegang te weigeren, ook indien je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs, indien er sprake is van aanwijzingen die mogelijk zouden kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s van bezoekers, bespelers, artiesten en/of medewerkers. Het is aan de Doelen om te bepalen of er sprake is van dergelijke mogelijke risico’s. Indien de toegang om deze reden wordt geweigerd en het toegangsbewijs om deze reden ongeldig wordt verklaard ontvangt de desbetreffende (en bij de Doelen bekende) kaartkoper het aankoopbedrag retour. De Doelen is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgschades.
 32. De Doelen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de Doelen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Indien je niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden vragen wij jou om dit tijdens het event met medewerkers van de Doelen ter plekke te bespreken.
 33. Tijdens sommige evenementen en/of concerten is er sprake van toezicht op, en extra schoonmaak van, de toiletgroepen. Betalen voor toiletgebruik is in dit geval nooit verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
 34. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, dien je binnen 3 werkdagen na het moment van ontstaan een mail te sturen naar contact@dedoelen.nl Daarna is het niet meer mogelijk om klachten in te dienen.

Naast het bovenstaande zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD in de Doelen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden met de huisregels, zijn de huisregels preferent van toepassing.

veelgestelde vragen

Wil je meer weten over concert- en zaalinformatie, voorzieningen en toegankelijkheid? Klik dan op onderstaande link:

veelgestelde vragen