Echoes from the middle ages

In deze nieuwe concertserie maakt u een reis in de tijd naar de periode van de oudste geschreven muziek uit Europa. Met een combinatie van traditionele uitvoeringen, moderne bewerkingen en nieuwe composities, maakt Echoes from the Middle Ages met een vernieuwende aanpak, de oude liederen toegankelijk voor het publiek van de 21e eeuw.

Drie vocale ensembles uit Ierland (Systir), Duitsland (Ars Choralis Coeln), en Engeland (Bristol University Schola Cantorum), nodigen het publiek uit om de oren te openen en hun zielen te laten beroeren door gewijde klanken uit lang vervlogen tijden.
Lezingen en workshops, voorafgaande aan de concerten, dagen het publiek uit om zich te verdiepen in de achtergrond van de muziek en actief deel te nemen aan de concerten, door zelf mee te zingen.


Echoes from the Middle Ages wordt, met medewerking van het Amra programma van Trinity College Dublin, georganiseerd door Vox Interna uit Rotterdam. Concerten zijn in de Pilgrimvaderskerk, Delfshaven. Workshops worden gehouden op een nader te bepalen locatie in Rotterdam.

Koop alle concerten uit deze serie en profiteer van de serieprijs.