Restauratieproject

Orgelfirma Flentrop heeft zich bij het ontwerp van het Doelenorgel laten inspireren door het orgel in de kathedraal van Toledo. Als het Doelenorgel begin 1968 in volle glorie in de Grote Zaal verrijst, is de Spaanse invloed goed zichtbaar. De meest opvallende component is vlak onder de nok te zien. Daar wordt de kroonlijst van het front gevormd door een batterij van vier- , acht- en zestienvoets-klaroenen, trompetten en bazuinen, die naar Spaanse trant in horizontale ligging vanuit de orgelkas springen. Dit is het zogeheten chamadewerk van het Doelenorgel.

Het markante chamadewerk vraagt anno 2017 dringend om onderhoud en herstel. De bekers van de trompetten verzakken en de tongen zijn te dun. Daardoor wordt de klank van de pijpen leger en schraler. Restauratie van de chamadepijpen is zeer urgent maar ook erg kostbaar. Helaas kan de Doelen dit restauratieproject niet uit het reguliere onderhoudsbudget bekostigen. Daarom vormt het 50-jarig jubileum van het Doelenorgel in 2018 een mooie aanleiding om voor deze restauratie externe financiering te werven en het project te gaan uitvoeren na het jubileumseizoen in de zomer van 2018.

Wat houdt de restauratie precies in? Alle 258 chamadepijpen worden gedemonteerd en vervoerd naar de werkplaats van een orgelbouwer. Daar worden onder meer de bekers hersteld, versleten onderdelen vervangen en de kelen schoongemaakt. Daarna komen de chamadepijpen weer terug naar de Doelen, waar ze op klank en sterkte worden gebracht en teruggeplaatst worden.